Litteratur med links til Ytringsfrihed og rigets sikkerhed

AFSNIT 1:

1. På museet Enigmas website findes artikler om censur og overvågning under Første Verdenskrig skrevet af museets forskningschef Andreas Marklund. Se:

”Sindssyge telegrammer i en urolig tid”

https://www.enigma.dk/artikel/sindssyge-telegrammer-i-en-urolig-tid/

”Følsomme informationer i neutrale kabler”

https://www.enigma.dk/artikel/flsomme-informationer-i-neutrale-kabler/

Museets forskning om censur og overvågning får opmærksomhed”

https://www.enigma.dk/2016/11/11/museets-forskning-om-censur-og-overvaagning-faar-opmaerksomhed/

2. På Videnskab.dk findes en artikel, hvor Mikkel Andreas Beck interviewer Andreas Marklund om statens masseovervågning under 1VK. Se:

https://videnskab.dk/kultur-samfund/staten-udfoerte-massiv-censur-under-1-verdenskrig

3. På undervisningssitet ”Danmark1914-18” findes temaer som fx handel og neutralitet under verdenskrigen og en lang række velskrevne artikler bl.a. om censur skrevet af Hans Henrik Appel. Se:

https://danmark1914-18.dk/historier/handel-og-neutralitet

https://danmark1914-18.dk/rum/grundlov-og-censur-1915

4. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Kapitel 9 handler om national sikkerhed og forholdet til fremmede magter.

s. 618 – 630 beskriver masseovervågningen under 1VK og omtaler Krigspresseloven 1915.

 

AFSNIT 2:

1. Lars-Martin Sørensen: "Sidste nyt fra Berlin", Lindhardt og Ringhof, 2019. Med fokus på de danske korrespondenter i Nazityskland, folder Lars-Martin Sørensen historien ud og analyserer den danske  pressedækning af Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Det handler om censurens og propagandaens mekanismer, nazismens fascinationskraft og den fjerde statsmagts afmagt.

2. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Kapitel 9 handler om national sikkerhed og forholdet til fremmede magter.

s. 631 – 652 handler om 30ernes Danmark i nazismens skygge.

3. Bo Lidegaard: Kampen om Danmark 1933 – 1945, Gyldendal 2005. Bogens første del handler om den danske strategi over for Nazityskland 1933, s. 13 – 73.

4. Rasmus Kreth: Pilestræde under pres. De Berlingske Blade 1933 – 1945, Gyldendal 1998. 

5. Hannibal Munk: Dansk Bladtegning og Nazismen, i Det Kongelige Biblioteks Magasin, no. 27, udg. 2014 (kan downloades). Se også: Claus Seidel og Hannibal Munk: Nazismens - i danske bladtegneres streg, Museet for Dansk Bladtegning, Det Kgl. Blbliotek 2012.  

6. Enigmas forskningschef Andreas Marklund beskriver propagandaminister Goebbels lancering af ”Volksemphänger” – en folkeradio, der skulle bringe Hitlers taler tyskerne hjemme i deres egne stuer.  Se:

https://www.enigma.dk/2019/02/22/fake-news-overlevelsesguide-for-den-bekymrede-borger-16/

Andreas Marklund om overvågningen op til udbruddet af 2. Verdenskrig:

https://www.enigma.dk/2015/09/10/at-overvaage-ekstremister-historiske-perspektiver-fra-et-europa-i-flammer/

7. På Aarhus Universitets webportal ”danmarkshistorien.dk” findes en artikel om K.K. Steincke og de tyske emigranter. Se:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/karl-kristian-steincke-emigrantproblemet-igen-1938/

 

AFSNIT 3:

1. Lars-Martin Sørensen: Sidste nyt fra Berlin, Lindhardt og Ringhof, 2019. Med fokus på de danske korrespondenter i Nazityskland, folder Lars-Martin Sørensen historien ud og analyserer den danske  pressedækning af Hitlers magtovertagelse i Tyskland. Det handler om censurens og propagandaens mekanismer, nazismens fascinationskraft og den fjerde statsmagts afmagt.

2. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Kapitel 9 handler om national sikkerhed og forholdet til fremmede magter.

S. 673 – 679 handler om ytringsforhold under besættelsen, om August 1943, der medfører at besættelsesmagten overtager håndteringen af censur fra det danske Udenrigsministeriums Pressebureau, om retsopgøret og æresretter.

3. Bo Lidegaard: Kampen om Danmark 1933 – 1945, Gyldendal 2005. Bogens anden del handler om forholdene under besættelsen, s. 181 - 505

4. Rasmus Kreth: Pilestræde under pres. De Berlingske Blade 1933 – 1945, Gyldendal 1998.

5. Gads Leksikon om dansk besættelsestid 1940 – 1946, Gad 2002. Heri bl.a. en informativ artikel om censur s. 72 – 74.

6. Besættelsestidseksperten Niels Wium Olsen har bidraget til Aarhus Universitets webportal danmarkshistorien.dk med en lang række artikler om besættelsestiden bl.a:

”9. april 1940”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/9-april-1940/

”Aktivistisk samarbejdspolitik under besættelsen”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/aktivistisk-samarbejdspolitik-under-besaettelsen/

”Pressecensur under besættelsen”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/pressecensur-under-besaettelsen/

“Illegale blade 1940 – 1945”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/illegale-blade/

“Frit Danmark, 1942 – 1945”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/frit-danmark/

”29. august 1943 – augustoprøret”.

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/29-august-1943-augustoproeret/?no_cache=1

”Befrielsen i maj 1945”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/befrielsen-1945/

7. Enigmas forskningschef Andreas Marklund har skrevet en underholdende artikel om overvågning under besættelsen i https://www.enigma.dk/2017/11/27/tante-valborgs-kylling-og-andre-transnationale-trusler/.

 

AFSNIT 4:

1. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Kapitel 9, der handler om national sikkerhed og forholdet til fremmed magter, har afsnit om Irakkrigen og Frank Grevil, om terror-lovpakkerne og Said Mansour, s. 708 – 714, s. 721-736

2. På Aarhus Universitets webportal danmarkshistorien.dk findes artikler om sikkerhedspolitik, terrorlove, dansk deltagelse i Irak-krigen. Se:

”Sikkerhed- og udviklingspolitik efter 2001”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sikkerhed-og-udviklingspolitik-efter-2001/

”Terrorlove og Muhammed-krise”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/terrorlove-og-muhammed-krise/

”Anti-terrorpakken 6. juni 2002”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/antiterrorpakken-6-juni-2002/

”Den danske deltagelse i Irakkrigen, 2003 – 2007”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-deltagelse-i-irak-krigen-2003-2007/

”Anders Foghs tale vedrørende Irak, 18. marts 2003”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-foghs-tale-vedroerende-irak-180303/

3. På DBC’s website til Faktalink, findes artikler om 11. september 2001, om Danmarks aktivistiske udenrigspolitik, om whistlebloweren Frank Grevil, om Politiets og Forsvarets Efterretningsstjeneste, og om dansk antiterror lovgivning SE:

https://faktalink.dk/historiekanon-29-11-september-2001

https://faktalink.dk/historiekanon-29-11-september-2001/uddybning-terrorangrebet-11-september-2001

https://faktalink.dk/historiekanon-29-11-september-2001/perspektiv-pa-terrorangrebet-11-september-2001

https://faktalink.dk/danmarks-aktive-krigsdeltagelse-siden-2001/debat-danmarks-aktivistiske-udenrigspolitik

https://faktalink.dk/whistleblower

https://faktalink.dk/titelliste/pefe

https://faktalink.dk/titelliste/den-danske-antiterrorlov

4. På Danmarks Radios website findes artikel om Said Mansour. Se:

https://www.dr.dk/nyheder/indland/efter-afsonet-faengselsdom-boghandleren-fra-broenshoej-skal-blive-i-faengsel

<- Tilbage til Ytringsfrihed og rigets sikkerhed