Gå til hoved-indhold

Korrekte svar til film II: Ytringsfrihed og religion

1. Hvornår bliver der indført censur i Danmark?

 • 1248
 • 1536
 • 1770

Svar: 1536.

 

2. Hvorfor bliver der indført censur?

 • For at staten kan kontrollere den offentlige meningsdannelse og fremme den ”rette”  tro
 • For at lukke munden på adelen
 • For at begrænse kritikken af den katolske kirkepraksis

 Svar: For at staten kan kontrollere den offentlige meningsdannelse og fremme den ”rette” tro.

 

3. Hvilken betydning får den lutherske reformation for billedkunsten i kirkerummet?

 • Afbildning af nøgne mennesker på kalkemalerier og prædikestolenes forbydes
 • Helgenbilleder fjernes
 • Der udstedes et generelt billedforbud i 1536

Svar: Helgenbilleder fjernes.

 

4. Efter enevældens indførelse i 1660 bliver kongens magt over stat og kirke styrket. Hvilken status får den enevældige konge?

 • Kongen er Guds repræsentant på jord
 • Som kirkens overhoved, kan kongen frit vælge, hvilken trosretning han tilhører
 • Kongen deler sin position med dronningen

Svar: Kongen er Guds repræsentant på jord.

 

5. Ifølge Danske Lov fra 1685 er blasfemi en af de groveste lovovertrædelser. Hvad betyder blasfemi?

 • Gudsbespottelse og forhånelse af trosretninger
 • Krænkelse af kvinder
 • Mobning af folk smittet med pestbylder

Svar:  Gudsbespottelse og forhånelse af trosretninger.

 

6. Under Christian 6. (1730 – 1746) bliver pietismen statsreligion i Danmark. Hvordan påvirker det forfatteren Ludvig Holberg?

 • Holberg skriver pietistiske salmer
 • Holberg skriver rejseromanen ”Niels Klim”, hvor han ved hjælp af satire indirekte kritiserer forholdene i samtidens Danmark
 • Holberg skriver igen komedier for at opmuntre danskerne

Svar: Holberg skriver rejseromanen ”Niels Klim”, hvor han ved hjælp af satire indirekte kritiserer forholdene i samtidens Danmark.

 

7. Ludvig Holberg går i princippet imod censur. Han mener, at der skal være plads til nytænkning og såkaldt ”forkerte” meninger. Alligevel er der nogle, der ifølge Holberg ikke skal have skrivefrihed. Hvem ?

 • Jøder og muslimer
 • Katolikker
 • Unge mænd ”uden skæg” - d.v.s. uden livserfaring

Svar: Unge mænd ”uden skæg” – d.v.s. uden livserfaring.

 

8. Præsten og digteren N.F.S. Grundtvig er oprindeligt imod trykkefrihed. Hvorfor skifter han holdning til censur og trykkefrihed?

 • Grundtvig får afslag på sin skriftlige ansøgning om præsteembede
 • Grundtvigs søn bliver udsat for injurier
 • Grundtvig får en dom for injurier og idømmes livsvarig censur

Svar: Grundtvig får en dom for injurier og idømmes livsvarig censur.

 

9. Hvornår bliver blasfemiparagraffen ophævet i Danmark?

 • 1938
 • 1945
 • 2017

Svar: 2017.

 

10. Hvilken kendt dansk kunstner har bevidst brugt blasfemi som provokatorisk middel i sit kunstneriske virke?

 • Asger Jorn
 • John Kørner
 • Jens Jørgen Thorsen

Svar: Jens Jørgen Thorsen.

 

11. Hvad var politikernes begrundelsen for at afskaffe blasfemiparagraffen?

 • Det vil styrke ytringsfriheden
 • Det fremmer religiøs intolerance
 • Det hindrer afbrænding af Biblen og Koranen

Svar: Det vil styrke ytringsfriheden.

 

< Tilbage til QUIZ 2    

<< Tilbage til forsiden