Gå til hoved-indhold

Korrekte svar til film I: Ytringsfrihed og det politiske system

Hvornår bliver der indført total trykkefrihed i Danmark?

 • 1660
 • 1770
 • 1945

Svar: 1770.

 

Hvem står bag loven om trykkefrihed?

 • Christian 4.
 • J.S. B. Estrup
 • J. F. Struensee

Svar: J.F. Struensee.

 

Hvorfor bliver trykkefriheden indskrænket allerede et år efter indførelsen af total trykkefrihed?

 • For at dæmme op for de mange anonyme smædeskrifter
 • Christian 7. bliver udsat for trusler på livet
 • Der opstår papirmangel som følge af den store efterspørgsel efter papir

Svar: Der er trykt og udgivet en masse anonyme smædeskrifter.

 

Hvem har skrevet ”En Selskabssang”, der har omkvædet ”Ordner hænger man på idioter”?

 • P.A. Heiberg
 • Conrad Malte Bruun
 • Ludvig Holberg

Svar: P. A. Heiberg.

 

Midt under den franske revolution bliver kongen, Ludvig 16. halshugget i guillotinen.

Hvordan påvirker henrettelsen forholdene i Danmark?

 • Revolutionære laver opstand rundt om i landet
 • Kronprins Frederik, der oprindeligt gik ind for trykkefrihed, genindfører censur
 • Regeringen indfører importforbud mod fransk rødvin

Svar: Kronprins Frederik, der oprindeligt gik ind for trykkefrihed, genindfører censur.

 

Hvornår bliver ytringsfrihed en grundlovssikret rettighed?

 • 1799
 • 1849
 • 1901

Svar: 1849.

 

Hvilken regent er grundlovsgiver?

 • Frederik 6.
 • Christian 8
 • Frederik 7.

Svar: Frederik 7.

 

Hvilke konsekvenser får Louis Pios indkaldelse til demonstration for bedre arbejdsvilkår og ”Slaget på Fælleden” i 1872 for den tidlige arbejderbevægelse?

 • Pio, Brix og Geleff bliver fængslet
 • Arbejderbevægelsens ret til forsamlings- og foreningsfrihed bliver tilsidesat
 • Politidirektør Crone bliver fyret for at have sat garderhusarerne ind på Fælleden

To svar: Pio, Brix og Geleff bliver fængslet  + Arbejderbevægelsens ret til forsamlings- og foreningsfrihed bliver tilsidesat.

 

I årene 1884 – 1894 foregår en forfatningskamp mellem de politiske partier Højre og Det forenede Venstre. Hvad drejer kampen sig om?

 • Det er en konflikt om, hvilke partier, der har ret til at etablere partiforeninger
 • Det er en kamp om retten til at udpege det kongelige overhoved
 • Det er en politisk strid om forfatningens bestemmelser ang. retten til regeringsmagten

Svar: Det er en politisk strid om forfatningens bestemmelser ang. retten til regeringsmagten.

 

Da Anden Verdenskrig slutter i 1945, starter en ophedet debat om demokrati blandt førende, danske meningsdannere. Hvad går debatten ud på?

 • Om nazister har ret til at deltage i den offentlige debat eller ej
 • Om religiøse fanatikere skal censureres
 • Om pressens ret til at kritisere kongen

Svar: Om nazister også har ret til at deltage i den offentlige debat eller ej.

<- Tilbage til QUIZ       

<--  Tilbage til forsiden