Gå til hoved-indhold

Ytringsfrihedens historie 4, QUIZ

Lädt!
Alle spørgsmål skal besvares. Du kan vælge ét eller flere svar ud for spørgsmålene.
Dette spørgsmål skal besvares.
 
Hvornår bliver det muligt for danske myndigheder at masseovervåge den transnationale kommunikation
Dette spørgsmål skal besvares.
Da det danske postvæsen bliver etableret
Efter telegrafi og telefoni har vundet indpas
I kølvandet på opfindelsen af internettet
 
Hvad er ”Kystcentralen”?
Dette spørgsmål skal besvares.
En alarmcentral for fiskere i havsnød
En hemmelig, militær efterretningscentral, der rapporterer direkte til overkommandoen
Et mødested for fremmede agenter
 
Hvorfor bliver der indført telegramcensur fra starten af Første Verdenskrig?
Dette spørgsmål skal besvares.
For at forhindre, at der kommer fortrolig information ind eller ud af Danmark, som kan underminere dansk neutralitet og dermed skade dansk udenrigshandel
For at kunne videregive fortrolige oplysninger til krigens hovedmodstandere
For at ikke at blokere telegraflinjerne
 
Hvem kommer på ”den sorte liste” i slutningen af Første Verdenskrig?
Dette spørgsmål skal besvares.
Radioværter
Sosu-assistenter
Politikere og bladfolk som myndighederne anser for at være påvirkningsagenter
 
Hvad er baggrunden for, at udenrigsminister P. Munch i 1933 opfordrer de danske avisredaktører til ikke at udgive satiriske tegninger af udenlandske statsmænd? Udenrigsministeren ønsker at undgå, at:
Dette spørgsmål skal besvares.
- krænke indremissionske kredse
- lægge sig ud med det tyske nazi-regime
- provokere de arabiske lande
 
Den tyske propagandaminister Joseph Goebbels bruger fra midten af 1930erne nye medier til at skabe førermyten. Hvad er en ”Volksemfänger” ?
Dette spørgsmål skal besvares.
En kodemaskine
Medicinsk udstyr
En smart og billig radio, der transmitterer Hitlers brandtaler til den tyske befolkning
 
Berlingske Tidendes udenrigsredaktør Nic. Blædel er blandt de første danske bladfolk, der kritiserer forholdene i Nazityskland. Hvilke følger får hans kritik?
Dette spørgsmål skal besvares.
Berlingske forfremmer Blædel til chefredaktør
Blædel bliver tvunget på orlov efter tysk pres
Blædel får skriveforbud kort efter 9. april 1940
 
Hvorfor bliver der indført censur i Danmark i april 1940?
Dette spørgsmål skal besvares.
Danske medier må ikke omtale troppebevægelser, trafik- og forsyningsforhold
Danske medier må hverken kritisere besættelsesmagten eller forholdene i Nazityskland
Danske medier må ikke kritisere den danske konge og regering
 
Hvornår begynder det illegale blad ”Frit Danmark” at udkomme?
Dette spørgsmål skal besvares.
1940
1942
1943
 
Hvilke konsekvenser får samarbejdspolitikkens sammenbrud d. 29. august 1943 for censur?
Dette spørgsmål skal besvares.
Besættelsesmagten overtager håndteringen af censuren
Censuren ophæves
Det danske udenrigsministerium håndterer fortsat censuren
 
Hvad er baggrunden for, at major i Forsvarets Efterretningsvæsen Frank Grevil bliver dømt for whistleblowing?
Dette spørgsmål skal besvares.
Grevil har nægtet at afhøre danske soldater i Irak
Grevil har lækket hemmeligt stemplede rapporter om dansk deltagelse i Irakkrigen til Berlingske Tidende
Grevil har nægtet at udlevere fortrolige oplysninger om dansk deltagelse i Irakkrigen
 
Hvad er baggrunden for at ”boghandleren fra Brønshøj” den dansk-marrokanske Sam Mansour får flere fængselsdomme?
Dette spørgsmål skal besvares.
Mansour har opildnet til hellig krig og forsøgt at hverve til terroraktioner
Mansour har lækket hemmeligt stemplede rapporter til pressen
Mansour har organiseret demonstrationer for muslimers ytringsfrihed
 
Hvordan har Techgiganter som Facebook, Twitter, Snapchat og YouTybe de senere år reageret overfor terrorpropaganda på de sociale medier ?
Dette spørgsmål skal besvares.
Opslagene bliver delt på internettet
Opslagene identificeres men fjernes ikke
Opslagene identificeres og fjernes, hvis de strider mod de sociale mediers regler