Gå til hoved-indhold

Ytringsfrihedens historie 1, QUIZ

 

 

Lädt!
Alle spørgsmål skal besvares. Du kan vælge ét eller flere svar ud for spørgsmålene.
Dette spørgsmål skal besvares.
 
Hvornår bliver der indført total trykkefrihed i Danmark?
Dette spørgsmål skal besvares.
1660
1770
1945
 
Hvem står bag loven om trykkefrihed?
Dette spørgsmål skal besvares.
Christian 4.
J.S B. Estrup
J. F. Struensee
 
Hvorfor bliver trykkefriheden indskrænket allerede et år efter indførelsen af total trykkefrihed?
Dette spørgsmål skal besvares.
For at dæmme op for de mange anonyme smædeskrifter
Christian 7. bliver udsat for trusler på livet
Der opstår papirmangel som følge af den store efterspørgsel efter papir
 
Hvem har skrevet ”En Selskabssang”, der har omkvædet ”Ordner hænger man på idioter”?
Dette spørgsmål skal besvares.
P.A. Heiberg
Conrad Malte Bruun
Ludvig Holberg
 
Midt under den franske revolution bliver kongen, Ludvig 16., halshugget i guillotinen. Hvordan påvirker henrettelsen forholdene i Danmark?
Dette spørgsmål skal besvares.
Revolutionære laver opstand rundt om i landet
Kronprins Frederik, der oprindeligt gik ind for trykkefrihed, genindfører censur
Regeringen indfører importforbud mod fransk rødvin
 
Hvornår bliver ytringsfrihed en grundlovssikret rettighed?
Dette spørgsmål skal besvares.
1799
1849
1901
 
Hvilken regent er grundlovsgiver?
Dette spørgsmål skal besvares.
Frederik 6.
Christian 8.
Frederik 7.
 
Hvilke konsekvenser får Louis Pios indkaldelse til demonstration for bedre arbejdsvilkår og ”Slaget på Fælleden” i 1872 for den tidlige arbejderbevægelse?
Dette spørgsmål skal besvares.
Pio, Brix og Geleff bliver fængslet
Arbejderbevægelsens ret til forsamlings- og foreningsfrihed bliver tilsidesat
Politidirektør Crone bliver fyret for at have sat garderhusarerne ind på Fælleden
 
I årene 1884 – 1894 foregår en forfatningskamp mellem de politiske partier Højre og Det forenede Venstre. Hvad drejer kampen sig om?
Dette spørgsmål skal besvares.
Det er en konflikt om, hvilke partier, der har ret til at etablere partiforeninger
Det er en kamp om retten til at udpege det kongelige overhoved
Det er en politisk strid om forfatningens bestemmelser ang. retten til regeringsmagten
 
Da Anden Verdenskrig slutter i 1945, starter en ophedet debat om demokrati blandt førende, danske meningsdannere. Hvad går debatten ud på?
Dette spørgsmål skal besvares.
Om nazister har ret til at deltage i den offentlige debat eller ej
Om religiøse fanatikere skal censureres
Om pressens ret til at kritisere kongen