Litteratur med links til Ytringsfrihed og religion

AFSNIT 1:

1. Morten Fink-Jensen: Den danske reformation (serien 100 Danmarkshistorier), Aarhus Universitetsforlag, 2020 Bogen er også udgivet som e-bog. Det er en velskrevet indføring i den danske reformations historie og betydning. Bogen kan varmt anbefales.

2. På Århus Universitets webportal www.Danmarkshistorien.dk findes flere relevante artikler.

”Bogtrykkets betydning for reformationens indførelse ca. 1450 – 1536” - Se:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/bogtrykkets-betydning-for-reformationens-indfoerelse-ca-1450-1536/

”Reformationen i Danmark fra ca. 1520 – 1539”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/reformationen-i-danmark-fra-ca-1520-1539/

”Martin Luther og de reformatoriske idéer: Staten og kirken” – Se:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/martin-luther-og-de-reformatoriske-ideer-staten-og-kirken/

”Den Lutherske kulturarv i Danmark ca. 1536 – 1708” – Se:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-lutherske-kulturarv-i-danmark-ca-1536-1708/

3. På Bakkehusmuseets digitale undervisningssite om ytringsfrihed ”Hvor går grænsen?” findes en læseværdig artikel om bogtrykkunstens betydning for reformation og om den tidlige censur – Se:

http://hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Introduktioner/YtringsfrihedenI1700Og1800tallet.pdf

4. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016

Kapitel 1 handler om reformationen 1536 og om den lutherske ortodoksi. En detaljeret beskrivelse af tidens centrale aktører, der bliver præsenteret og vurderet. S. 77 ff handler om Danske Lovs strenge censurbestemmelser.

5. På DBC’s website til Faktalink, findes artikel om reformationen. Se: 

https://faktalink.dk/reformationen

 

AFSNIT 2:

1. Holbergs værker findes online på websitet ”holbergsskrifter.dk”. Se:

http://holbergsskrifter.dk/holberg-public/view?docId=adm/main.xml&lang.set=dk

Her findes Peter Zeebergs nyoversættelse af ”Niels Klim” og kommentarer til romanen.

2. ”Rundt om Holberg” er Aarhus Universitetsforlags gratis undervisningsportal med 24 temasider om Ludvig Holberg. Her findes opslag om Holbergs forhold til bl.a. censuren, rejserne, oplysningen, religionen – og om rejseromanen ”Niels Klim”.  Der er forslag til elevopgaver samt en underviservejledning.

Se: https://rundtomholberg.dk

3. Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard har sammen skrevet bogen ”Tolerance – eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader”. Gyldendal 2008. Heri er et kapitel, der bl.a. handler om Ludvig Holbergs roman ”Niels Klim” , s. 105 – 129.

4. På Bakkehusmuseets digitale undervisningssite om ytringsfrihed ”Hvor går grænsen?” findes en artikel om Ludvig Holbergs satirer over religion, civilisation, og censur skrevet af museumsinspektør, litteraturhistoriker Rikke Lagersted-Olsen.

Se: http://hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Forfattere/LudvigHolberg.pdf

På samme website findes en artikel om oplysningstiden. Se: http://hvorgaargraensen.dk/bakkehus/Introduktioner/Oplysningstiden0G1700.pdf

5. På Århus Universitets webportal www.Danmarkshistorien.dk findes en artikel om oplysningstid og reformpolitik i 1700-tallet.

Se: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/1700-talstema-oplysningstid-og-reformpolitik/

6. Thomas Bredsdorff giver lettilgængelig en indføring i oplysningstidens verden i bogen:

Oplysningen: Alt hvad De behøver at vide for at bluffe dem gennem en middagskonversation. Gyldendal, 2004.

7. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. I kapitel 2 beskrives Ludvig Holbergs forhold til religiøs tolerance og ytringsfrihed, s. 98 – 105.

 8. På DBC’s website til Faktalink, findes artikel om oplysningstiden. Se: https://faktalink.dk/titelliste/oply

 

AFSNIT 3:

1. Grundtvigs skrifter findes online på http://www.grundtvigsværker.dk/#

2. Jes Fabricius Møller: ”Grundtvigs død” (serien 100 Danmarkshistorier), Aarhus Universitetsforlag, 2019. Bogen er også udgivet som e-bog. Det er en veloplagt bog om Grundtvigs liv og betydning for den danske velfærdsstat. Det handler om Grundtvig, der mens han levede var en kontroversiel person, men som i eftertiden nærmest har fået mytologisk kraft og aktuel relevans.

3. På Århus Universitets webportal www.Danmarkshistorien.dk findes flere relevante artikler om Grundtvig bl.a.:

”Nicolai Frederik Severin Grundtvig, 1783 – 1872” om hans religiøse og politiske grundtanker. Se: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/nicolai-frederik-severin-grundtvig-1783-1872/

”Grundtvigs kristendomssyn”

Se: https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-kristendomssyn/

”Grundtvig som samfundstænker”

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvig-som-samfundstaenker/

4. Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard har sammen skrevet bogen ”Tolerance – eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader”. Gyldendal 2008. Heri er et kapitel om Grundtvig, tolerance og frihed, s. 193 – 222.

5. Grundtvig Akademiets online undervisningsmateriale: ”I samtale med Luther og Grundtvig” skrevet af Grundtvig-Akademiets leder Ingrid Ank.

Se: https://grundtvig.dk/wp-content/uploads/2018/06/luther-og-grundtvig.pdf

6. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Grundtvigs syn beskrives på trykkefrihed, hans censurdom, og hans kamp for ytrings- og religionsfrihed beskrives i kap. 4, 290 -300, og kapitel 5, s. 360 – 390.

 

AFSNIT 4:

1. ”Religion i det offentlige rum – et dansk perspektiv”, en antologi udgivet af Aarhus Universitetsforlag, 2019. Signe Engelbreth Larsen har bidraget med artiklen: ”Blasfemiparagraffens afskaffelse”, s. 29 – 46. Artiklen er baseret på Signe Engelbreth Larsens ph.d. afhandling.

2. Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: ”MEN: Ytringsfrihedens historie i Danmark”, Gyldendal, 2016. Kapitel 8 om blasfemi og sædelighed handler bl.a.  Jens Jørgen Thorsens Jesusfilm o.a. blasfemiske mediestunts, og om brændende bibler, koraner og flag s. 531 – 552.

3. Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard har sammen skrevet bogen ”Tolerance – eller hvordan man lærer at leve med dem, man hader”. Gyldendal 2008. Heri er et kapitel, der der bl.a. handler om ”De sataniske vers og de satans tegninger” , s. 209 - 222.

4. På det digitale forfatterleksikon ”Forfatterweb” findes ind indføring i Salman Rushdies forfatterskab. Se:

https://forfatterweb.dk/oversigt/rushdie-salman

5. Frederik Stjernfelt har skrevet adskillige artikler om Rushdieaffæren bl.a. i Weekendavisen sjette februar 2019. Se: https://www.weekendavisen.dk/2019-6/boeger/khomeinis-veto

6. På Århus Universitets webportal www.Danmarkshistorien.dk findes en række relevante artikler – Se:

”Jyllands-Postens begrundelse for at bringe Muhammed-tegningerne", 30. september 2005”

 https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/jyllands-postens-begrundelse-for-at-bringe-muhammed-tegningerne-2005

”Terrorlove og Muhammedkrise” – Se:

https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/terrorlove-og-muhammed-krise/

”Muhammed-krisen”

https://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/muhammed-krisen/ 

7. Flemming Rose har beskæftiget sig med Muhammedkrisen og ytringsfrihed i bøgerne:

”Tavshedens Tyranni”, Politikens Forlag 2010, ”Hymne til Frihed”, Politikens Forlag 2015 og ”De besatte”, People’s Press 2016. I sidstnævnte bog giver Rose sin version af forløbet omkring afskedigelsen fra Jyllands-Posten.

8. På Institut for Menneskerettigheders læringsportal findes artikel om racismeparagraffen:

https://menneskeret.dk/sites/menneskeret.dk/files/media/dokumenter/udgivelser/faktaark_qa/faktaark_om_racisme.pdf

<- Tilbage til Ytringsfrihed og religion