Opgaver

Lädt!

1. Hvad betegner det beskrivende kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
Kultur kan kun beskrives ud fra den iagttagende persons egne forudsætninger
Kultur kan defineres ud fra landegrænserne
At iagttageren ser på indbyggernes normer og værdier
Alle mulige kulturer kan beskrives ud fra det beskrivende kulturbegreb
Kultur er et udflydende begreb
 

2. Hvad betegner det komplekse kulturbegreb?

Dette spørgsmål skal besvares.
Som iagttager tager man sine egen viden og forforståelse med i beskrivelsen
Det er besværligt at arbejde med
Kultur kan ikke bevæge sig mellem verdensdele
Man kan læse kulturen ud fra en turistbrochure
Kultur lader sig beskrive i utvetydige vendinger
En kultur bliver sat i en bestemt bås
 

3. Hvordan defineres begrebet magtdistance?

Dette spørgsmål skal besvares.
Der bliver udvist for lidt indflydelse fra lederens side
Projektbaseret uddannelse er i højsædet
Magtdistance er knyttet til disciplin og lydighed
Distancen mellem lederen og den udførende er for stor til at en påvirkning kan ske
Man klæder sig på med jakkesæt, så man ligner de andre
De studerende i uddannelsessystemet respekterer læreren
Organisationsstrukturen er relativt flad
Påklædningen er hverdagsagtig og casual