Kultur som en øjenåbner

I den danske pavillon Heart of Denmark blev danske værdier præsenteret under overskriften Ligestilling. Læs om de enkelte værdier og deres tilknytteede fortællinger nedenfor i teksten til venstre.
Når Danmarks Radios pigekor optræder ved en reception på Skoleskibet Danmark er det også for at give deltagerne en uforglemmelig oplevelse af dansk finkultur.
Som led i kulturudvekslingen mellem danske og brasilianske maritime uddannelser fik de danske elever et kursus i den brasilianske nationaldans samba. Det blev senere gentaget på dækket af Skoleskibet Danmark.
Danske skoleskibselever kunne udveksle erfaringer med brasilianske kadetter. På danske skoleskibe er der en tradition for, at eleverne starter med at sejle og sideløbende hermed tilegner sig teorien. De brasilianske kadetter er længe på skolebænken, inden de kommer i praktik til søs.

Hverdagskultur og finkultur

Begrebet kultur kan som bekendt dække over flere ting. Det kan være alle ting, som relaterer sig til hverdagen - også kaldet hverdagskultur. Eller det kan være kultur i form af film, litteratur, teater osv - også kaldet finkultur

Ved en event som f.eks. OL i Rio de Janeiro bliver kulturen brugt til at "brande" Danmark. Det sker i form af de olympiske discipliner, som Danmark stiller deltagere op til, og det sker ved at markedsføre danske værdier, som f.eks. pavillonen Heart of Denmark gjorde det på stranden Ipanema. 

En egentlig hverdagskultur er vanskeligere at formidle, så Heart of Denmark arbejdede på at finde kerneværdier i form af nogle fortællinger, som vi i Danmark kan identificere os med, og som vi mener afspejler dansk kultur:

Live together - Byplanlægning og arkitektur med mennesket i centrum

Design together - Design for alle

Commute together - Cyklen som symbol for Danmark

Recycle together - Danske frontløbere indenfor upcycling og genbrug

Eat together - Madkultur, danskhed og hygge på en ny måde

Play together - Co-creation, leg og læring (musik, teater, kunst)

Innovate together - Danmark som innovationsland (green, health etc.)

På Skoleskibet Danmark var det den mere klassiske finkultur, som blev markedsført. Det var Danmarks Radios pigekor til gallaaftenen, og til de mange receptioner var det traditionel brasiliansk musik, leveret af brasilianske musikere. Desuden var der i kulturmødet blandt kadetter (elever) fra Brasilien og Danmark et stort fokus på de forskellige kulturers uddannelsestraditioner.