Teori

Uanset om man tilhører et person- eller handlingsfokuseret samfund er det en fordel at mødes på neutral grund og tale sammen. At bruge Skoleskibet Danmark som platform for receptioner har den fordel, at man har alle gæsters opmærksomhed fanget i et længere tidsrum. Gæsterne kan ikke "sive" efterhånden, men må vente på en programsat afgang. Maden, drikkevarerne og den gode stemning ombord holder nu også gæsterne fanget.

Person- og handlingsfokuserede samfund

Et af de mange håndtag i teori om kulturforståelse er forskellen på person- og handlingsfokuserede samfund.

I personfokuserede samfund foregår forhandling og forretningsudvikling gennem personlige netværk. Det er i nogen modstrid med den danske selvforståelse, men de personlige netværk vinder mere og mere indpas i Danmark. Sociale medier som f.eks. LinkedIn er med til at forstærke bevidstheden om netværksdannelse. Det kan være svært at komme ind i et netværk, hvis man står udenfor. Man skal ofte introduceres af andre. 

I handlingsfokuserede samfund er man åben i forhold til at skabe relationer til andre, og forbindelserne sker på rent forretningsmæssigt grundlag. Man er åben og direkte - taler lige ud af posen. Det handlingsfokuserede samfund har gennemskuelige beslutningsgange, og man er åbne for at samarbejde med andre kulturer. Vidensdeling og åbenhed omkring virksomheders økonomiske status er i Danmark let tilgængelige via internettet. Sådan er det ikke ret mange andre steder i verden.