Kulturforståelse, teori

Sport er en form for kultur, som sætter sig lidt udenfor den normale skelnen mellem æstetisk og antropologisk kulturforståelse. Sport og kultur er i Danmark samlet i ét ministerium.

Æstetisk og antropologisk kulturforståelse

Æstetik betyder "læren om det skønne". Det er et område, hvor der ikke er en éntydig facitliste; men man kan diskutere sig frem til, hvad der er skønnere og smukkere end andet. Når vi studerer litteratur, film, musik, billedkunst og arkitektur kan vi sige: "Det var en virkelig skøn bog, en god film, et musikstykke med stemning, et tankevækkende maleri eller et storslået stykke arkitektur". Man kan så gå ind i en diskussion og argumentere for sit synspunkt. Men man kan ikke fratage en diskussionspartners ret til at sige, at bogen, filmen eller bygningen var rædselsfuld. Smag og behag kan som bekendt ikke sættes på formel. 

Antropologi er studiet af og videnskaben om mennesket. I denne del af kulturforståelsen beskæftiger man sig med, hvordan mennesker kommunikerer bevidst eller ubevidst gennem symboler, værdier, holdninger og handlinger. Desuden ser man på, hvordan mennesker indgår i sammenhæng med andre mennesker, f.eks. gennem magtstrukturer. 

I dette undervisningsmateriale vil vi beskæftige os med begge former for kulturforståelse. Og i forbindelse med Skoleskibet Danmarks deltagelse ved OL i Rio de Janeiro er de begge betydningsfulde håndtag til at beskæftige sig med begrebet.