Alle tiders mad

Velkommen til  ALLE TIDERS MAD

Et undervisningsforløb med kortfilm, tekst, illustrationer, opskrifter og opgaver om madens og måltidets kulturhistorie.
Alle tiders mad er en opdagelsesrejse i Danmarkshistorien, set gennem den mad vi har spist siden oldtiden og frem til i dag. Køb adgang til Alle Tiders Mad hér

Alle tiders mad fortæller historien om hvad, hvordan og hvorfor der er blevet spist som der er i historiens løb.

Det hele bliver fortalt i et dansk perspektiv, men der tages også afstikkere til resten af verden, fordi impulser udefra har haft en afgørende betydning på den danske madkultur.

E-læringen er opbygget kronologisk, så eleverne har mulighed for at dykke ned i historiske epoker. De fleste afsnit bliver underbygget af videofilm, som gør historien levende. Filmene er lavet i samarbejde med en række kulturhistoriske museer i Danmark. 

Hvert emne indeholder tekst, illustrationer, videoklip og opgaver. Desuden er der opskrifter til mange af emnerne.

Materialet koster kr. 995 pr. uddannelsesinstitution for 2 skoleårs fuld adgang.

Læs mere: Hent hæftet om Alle Tiders Mad hér

Du kan rekvirere en gratis 14 dages online prøve på Alle tiders mad, ved at skrive til: kontakt@nexus.dk

Alle Tiders Mad er en opdagelsesrejse i Danmarkshistorien, set gennem den mad vi har spist siden oldtiden og frem til i dag.

Undervisningsmaterialet består af 16 kortfilm samt 1 længere introduktionsfilm, der giver et samlet overblik over madens og måltidets historie de seneste 1000 år. 

Materialet indeholder 6 afsnit hvor man kan fordybe sig i forskellige tidsepoker ved hjælp af kortfilm, tekst og illustrationer, som fortæller om råvarer, kogekunst, køkkenteknologi, borddækning og bordskik.

3 særlige afsnit fortæller om mad og religion, egnsretter og det daglige brød.

I hvert afsnit har man mulighed for at fordybe sig i særlige temaer som for eksempel porcelænets, sukkerets, kartoflens og pizzaens historie.

Det danske køkken har altid fundet fornyelse fra andre lande, og derfor er materialet også forsynet med et afsnit om mad i hele verden.

Til alle afsnit medfølger der opskrifter og opgaver.

 

 

E-læringsforløbet gennemgår følgende emner:

- Oldtiden 
- Middelalderen 
- Renæssancen 
- 1700-tallet 
- 1800-tallet 
- 1900-tallet
- 2000-tallet

Hvert historisk kapitel er inddelt i underkapitler som giver en introduktion til tiden, fødevareforsyningen (landbrug, fiskeri og handel), kogekunsten, køkkenteknik, bordskik og borddækning samt en henvisning til litteratur og museer.

Foruden den kronologiske historie er der også kapitler om:

- Egnsretter 
- Mad fra hele verden 
- Mad og religion 
- Det daglige brød.

Læringsmål for madkundskab

Følgende læringsmål kan opnås ved brug af Alle tider mad:

Måltid og madkultur

Måltidets komposition

Der fokuseres på:

 • Opbygningen af måltider både til hverdag og fest.
 • Principper for disses sammensætning.
 • Der kan arbejdes med maddesign (anretning) og borddækning samt med smag og nydelse.
 • Gennem elevernes præsentation og servering af forskellige retter og måltider fokuseres der på, hvilken betydning anretning, stemning, selskab, tidspunkt, omgivelser og måden, der spises på, har for måltidet.

Måltidets kultur

Der fokuseres på:

 • Forskelle mellem forskellige kulturer i nutid og fortid.
 • Forskelle mellem forskellige kulturer, forskellige steder på kloden.
 • Hvordan mad- og måltidskulturer udvikles og påvirker hinanden.
 • At undervisningens indhold omfatter mad og måltider i et socialt, flerkulturelt og historisk perspektiv. 
 • Der lægges op til præsentation af og diskussion om de kulturelle værdier, eleverne er bærere af i forhold til mad og måltider.
 • Undervisningen skal give eleverne mulighed for at arbejde med måltider med fokus på, hvordan værdier, normer, vaner og traditioner former måltider, og med forståelse for, at kultur skabes af menneskers samspil med hinanden og med materielle vilkår, som ændres gennem tiderne.
 • Eleverne skal sammenligne mad- og måltidskulturer fra forskellige tidsperioder og steder.
 • Kendskab til udviklingen af dansk madkultur fra fx vikingetid til middelalder/renæssance, fra borgerskabets køkken til nationalromantikken i 1800-tallet er afsæt for elevernes forståelse af den madkultur, de selv er en del af. Eleverne skal arbejde med historiske og globale madkulturer og deres påvirkning af nutidige og mere lokale madkulturer, herunder råvareoprindelser såsom sukkerdyrkning og krydderier.
 • Eleverne arbejder med at forstå måltider fra forskellige køkkener med både mangeårige måltidstraditioner og komplekst udviklede måltidstraditioner som fx det kinesiske, et orientalsk (fx det indiske), et sydeuropæisk (fx det italienske) og et centraleuropæisk (fx det ungarske) køkken.
 • Det er relevant, at der i undervisningen stilles følgende spørgsmål:

  • Hvilken tid beskæftiger vi os med (historisk tid, tid på dagen, i ugen, i året, i livet)?
  • Hvilket sted på jorden beskæftiger vi os med, og hvordan påvirkes måltidskulturen af værdier, herunder religion, normer og de materielle rammer for hverdagslivet samt af samfundsvilkår som fx geografi og udvikling i vareproduktion og teknologi?
  • Hvilket socialt miljø (køn, klasse og alder) er måltidet knyttet til?

Materialet kan også bruges i historieundervisningen.

De fleste afsnit bliver underbygget af videofilm som gør historien levende. Filmene er lavet i samarbejde med en række kulturhistoriske museer i Danmark. 

Til hvert afsnit er der knyttet en række opgaver. Der er tale om multiple choice-test, hvor man kan afprøve sin egen viden i forhold til det er læst i teksten, eller set på videofilmene.

På denne side finder du vejledninger til undervisningsforløb. Vejledningerne ligger i pdf-format.

- Undervisningsforløb med Alle tiders mad

- Perspektiveringsskema til undervisningsforløbet (Word)

- H.C. Andersens eventyr: Lysene

- Maden på H. C. Andersens tid

- Det historiske i hjemkundskab - Eksamensrapport om brugen af Alle tiders mad

- Madkultur og dannelse - bacheloropgave af Lærke Lunn, 2008

Hvis du har forslag til undervisningsforløb - eller du vil dele dine egne forløb med kolleger - send gerne et forslag til kontakt@nexus.dk 

På siden finder du en række opskrifter og forslag til temaforløb. Underviservejledninger finder du i menupunktet "Vejledninger". Alle opskrifter ligger i pdf-format.

Oldtidsmad
Middelaldermad
Renæssancemad
1700-talsmad
1800-talsmad
1900-talsmad

Opskrifter fra H.C. Andersens tid

Det italienske køkken
Det franske køkken
Det centraleuropæiske køkken
Det amerikanske køkken
Det indiske køkken
Det kinesiske køkken

Hvis du har forslag til nye materialer, er du velkommen til at kontakte Nexus Kommunikation.

Undervisningsmaterialet er tilrettelagt af Claes Benthien og Ebbe Kyrø. Der er tale om en opdatering af cd-rom og dvd fra 2004 under samme titel. 

De fleste kulturhistoriske museer har jævnligt aktiviteter, hvor der står historisk madlavning på menuen. Nedenstående links kan give inspiration til aktiviteter ud af huset. Forbered udflugten med visning af udvalgte film og kapitler fra Alle Tiders Mad. 

- Amagermuseet
- Frilandsmuseet
- Den Gamle By
- Middelaldercentret
- Gl. Estrup, Jyllands Herregårdsmuseum
- Den Fynske Landsby
- Lejre Forsøgscenter/Sagnlandet
- Ribe Vikingecenter
- Arbejdermuseet
- Melstedgård - Bornholms landbrugsmuseum
- Dansk Landbrugsmuseum

- Smagens dag
- Litteratur om mad og måltider

Kontakt os gerne på kontakt@nexus.dk, hvis du har kendskab til andre museer med historisk madlavning.

ALLE TIDERS MAD, 2 års fuld adgang til materialet, kr. 995 inkl. moms. Til privatbrug kr. 295 inkl. moms.

Tilbud til skoler og uddannelsesinstitutioner: Prøv et af uddannelsesforløbene gratis i 14 dage. Kontakt os på e-mail: kontakt@nexus.dk og vi sender e-mail med link, adgangskode og password samme dag.

Ved bestilling: Send institutionens navn, kontaktperson på bestiller, e-mail og evt. EAN-nummer.

Nexus Learning
c/o Nexus Kommunikation A/S
Østre Messegade 2
DK-2650 Hvidovre
kontakt@nexus.dk
learning.nexus.dk
Tlf. +45 3677 0046