Forbedring af produktivitet med Pol-Intel

Test din viden!

Lädt!

2. Med POL-INTEL forventer politiet en mere effektiv efterforskning, hvor tiden bliver brugt på reel efterforskning og ikke på, at slå op i flere forskellige systemer og registre. Men hvor meget vurderer politiet selv at arbejdsbyrden med opslag i registre og systemer vil ændre sig i % efter POL-INTEL er blevet introduceret som arbejdsredskab?

Dette spørgsmål skal besvares.
Fra 60 til 40 %
Fra 80 til 20 %
Fra 70 til 30 %
Fra 90 til 10 %